Disclaimer De Gietvloer Designers

Uitsluitingsaansprakelijkheid
Door deze website te gebruiken stemt u in met de inhoud van deze disclaimer. De Gietvloer Designers heeft deze website met uiterste zorg samengesteld. Aan deze website kunt u echter geen rechten ontlenen. Evenmin aanvaardt De Gietvloer Designers aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en/of tekortkomingen in deze website of voor directe of indirecte schade (in welke vorm dan ook) die in enig opzicht verband houdt met het gebruik van (delen van) deze website of met de onmogelijkheid om (delen van) deze website te kunnen raadplegen. Wijzigingen en correcties blijven voorbehouden. De Gietvloer Designers behoudt het recht om zonder voorafgaande waarschuwing correcties en of veranderingen op de inhoud van de website aan te brengen. Dit geldt voor de foto’s, afbeeldingen, logo’s, informatie en de voorwaarden. Alle getoonde afbeeldingen zijn ter illustratie van onze dienstverlening.

Hyperlinks
Bepaalde hyperlinks op deze website brengen u naar sites van derden. De Gietvloer Designers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de daar aangeboden informatie. De Gietvloer Designers aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze website gelinkte website.

Intellectueel eigendomsrecht
De intellectuele eigendomsrechten op alle op deze site aanwezige informatie zijn voorbehouden aan De Gietvloer Designers. Het is niet toegestaan om van deze website afkomstige informatie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren of te verspreiden in welke vorm dan ook.

E-mailgebruik
Het gebruik van e-mail is openbaar. Dit betekent dat, hoewel De Gietvloer Designers de binnengekomen e-mails vertrouwelijk behandelt, het niet geheel uitgesloten is dat derden de e-mails kunnen raadplegen. Een ieder die e-mailverkeer onderhoudt met De Gietvloer Designers kan ons hiervoor niet aansprakelijk stellen. Wij gebruiken de gegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres) die u opgeeft tijdens e-mailverkeer slechts voor de beantwoording van inkomende e-mails.

Contact opnemen

Snelle Offerte aanvragen

Ontvang een scherpe en vrijblijvende offerte op maat:

WhatsApp
Hallo,
Hoe kunnen wij u helpen?